Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

FOR SPANISH CITIZENS - NEW ZEALAND Government Electronic Travel Authority NZeTA - Valencia

Feb 19th, 2024 at 18:47   Services   Valencia   430 views Reference: 22444

Location: Valencia

Price: Contact us


Business Name : FOR SPANISH AND EUROPEAN CITIZENS - NEW ZEALAND Government of New Zealand Electronic Travel Authority NZeTA - Official NZ Visa Online - Autoridade de viaxes electrónicas de Nova Celandia, solicitude oficial de visado en liña de Nova Celandia Goberno de Nova Celandia

Address : C/ del Dr. Álvarez Sierra, 3, Cdad. Lineal, 28033 Madrid, Spain

Phone : +34 913 83 43 00

O método máis sinxelo e cómodo para rematar a aplicación en liña da New Zealand Electronic Travel Authority ou NZeTA é sacar un par de minutos e cubrir o sitio web. Só se require un pouco de información básica como o teu nome, os detalles do pasaporte, a saúde e as datas de chegada. Podes enviarnos un correo electrónico ou cargar a túa última foto facial. Podes facer fotos co teu teléfono móbil ou cos membros da túa familia. A foto non ten que ser moi específica porque nos encargaremos de axustar a túa foto para que sexa aceptable polos axentes de inmigración. O goberno de Nova Celandia prefire que solicite a visa de Nova Celandia en liña mediante o formulario de solicitude NZeTA. No momento no que se verifica o visado no control de inmigración e fronteira no aeroporto, a aprobación do visado será revisada polo oficial. É imprescindible levar o correo electrónico de aprobación ou imprimir en papel. Non é necesario visitar a embaixada en ningún momento nin obter un selo físico no pasaporte. 191 países son elixibles para vir por mar e 60 países son elixibles para vir por aire. Todos os países son elixibles para Transit by Auckland International Airport. Os seguintes países son aptos para chegar a Nova Zelanda por vía aérea mediante o método NZeTA ou NZ Visa Online: Alemaña, Francia, Estonia, Grecia, Reino Unido, Suecia, Portugal, Reino Unido, Eslovenia, Dinamarca, Letonia, Malta, Hungría, Lituania, España e Irlanda , Luxemburgo, Eslovaquia, Italia, Croacia, Polonia, Países Baixos, Bulgaria, Bélxica, Chipre, Checa, Austria, Finlandia e Romanía. The most simple and convenient method to finish the New Zealand Electronic Travel Authority or NZeTA online applicationis to take out a couple of minutes and fill on the website. Only a little bit of basic information is required like your name, passport details, health and arrival dates. You can either email us or upload your latest face photo. You can take photo with your or your family members mobile phone. Photo doesn't have to be very specific because we will take care of adjusting your photo for it to be acceptable by the immigration officers.New Zealand Government prefers you to apply New Zealand Visa Online using NZeTA Application form. You need to make payment using a debit or credit card online after completing a short application form online. When you pay the fees to enter New Zealand, you are already paying for International Visitor Levy which is already included. How would you received an approved NZ Electronic Travel Authority or NZeTA for New Zealand. Whenever you have finished the NZeTA online application, the fila approval will be conveyed to you by email in 72 hours or less. Sometimes it can take longer due to background checks.The NZeTA or New Zealand Visa Online will be connected to the passport number used to fill the NZETA Application Form. At the point when the visa is checked at immigration and border control at the airport, the visa approval will be reviewed by the officer. It is imperative that you take the email of approval or print in paper. There is no need to visit Embassy at any stage or get physical stamp on the passport. 191 countries are eligible to come by Seas and 60 countries are eligible to come by Air. All countries are eligible to Transit by Auckland International Airport. The following countries are Eligible for coming to New Zealand by Air using NZeTA or NZ Visa Online method, France, Estonia, Greece, Germany, Sweden, Portugal, United Kingdom, Slovenia, Denmark, Latvia, Malta, Hungary, Lithuania, Spain, Ireland, Luxembourg, Slovakia, Italy, Croatia, Poland, Netherlands, Bulgaria, Belgium, Cyprus, Czech, Austria, Finland and Romania Citizens.

Website :
https://www.new-zealand-visa.org/gl/visa/